Ravintoainemittaus

Tiedätkö mitä kehollesi kuuluu?

Jaksatko arjessa? Saatko riittävästi vitamiineja, kivennäis- ja hivenaineita? Imeytyvätkö ne kehosi hyödyksi? Mitä voisit tehdä terveytesi tueksi?

Quantum Resonance Magnetic Analyzer  -ravintoainemittauslaitteella on mahdollista mitata jopa 39 hyvinvointisi osa-aluetta kehosta. Esim.:

 • Kilpirauhanen
 • Vitamiinit, kivennäis- ja hivenaineet
 • Maksa
 • Munuaiset
 • Haima
 • Happoemästasapaino
 • Ihon hyvinvointi
 • Ruoansulatus
 • Sydän ja verisuonet
 • Aivot ja keskushermosto
 • Raskasmetallit
 • Immuunijärjestelmä

Mittauksen suorittaa koulutettu ammattilainen. Mittaaja tekee asiakkaalle analyysin, kirjallisen raportin sekä suosituksen kehosi hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mittalaite ei anna lääketieteellistä diagnoosia, eikä sillä mitata sairauksia. Mittaus tapahtuu siten, että mitattava pitää kädessään sensoria, joka kerää muutaman minuutin aikana tietoa elimistön toiminnoista. Laite mittaa sekä kunkin testattavan aineen aiheuttaman reaktion voimakkuuden että reaktiotyypin. Se vertaa tuloksia viitearvoihin, joiden avulla voidaan tunnistaa poikkeavat reaktiot.

Mittauslaitetta ei käytetä sairauksien diagnostiikkaan, vaan se on suuntaa antava, täydentävä mittausväline. Analyysin avulla päästään helposti jäljille, mikäli kehossa on hoitoa vaativia ongelmia.

Huom! Mittausta ei voida tehdä jos mitattavalla on sydämentahdistin.

Mitä on magneettiresonanssianalyysi?

Magneettiresonanssianalyysi – ravintoainemittaus Lahti ja Hollola

Magneettiresonanssianalyysi on ultraäänitutkimuksen tai magneettikuvauksen kaltainen terveydentilan arviointimenetelmä. Magneettiresonanssianalyysi tarjoaa uusia mahdollisuuksia kehon aineiden tutkimiseen. Se mittaa tutkittavan aineen reaktiovoimakkuuden ja -tavan ja määrittää niiden poikkeavuuden normaalista vertaamalla reaktiota muihin aineisiin. Magneettiresonanssi on Nikola Teslan vuonna 1902 patentoima sähköenergian siirtotekniikka.

Analyysin toimintaperiaate

Ihmiskeho on järjestelmä, joka koostuu valtavasta määrästä soluja, jotka kasvavat, kehittyvät, jakautuvat, vahvistuvat ja kuolevat. Näin kudokset uudistuvat ja pysyvät toimintakykyisinä.  Aikuisen ihmisen elimistössä jakautuu joka sekunti noin 25 miljoonaa solua. Verisolut uusiutuvat noin sadan miljoonan solun minuuttivauhtia. Keskeinen tekijä solujen jakautumis- ja uusiutumisprosessissa on solun ionien aikaansaama sähköinen varaus. Sähkövaraus tuottaa sähkömagneettisia aaltoja eli säteilyä.

Ihmiskehossa jatkuvasti syntyvä sähkömagneettinen säteily kuvastaa elimistön toimintaa, ja siksi sen perusteella voidaan arvioida ihmisen kehon tilaa. Mittalaite vahvistaa ja analysoi ihmiskehon heikon matalataajuuksisen sähkömagneettisen säteilyn ja vertaa tuloksia fyysikoitten määrittämiin viitearvoihin.

Fysikaalinen mittausmenetelmä perustuu niin sanottuihin Fourierin muunnoksiin. Muunnosta  käytetään signaalinkäsittelyssä erilaisiin taajuusanalyysiä vaativiin sovelluksiin. Fourierin muunnoksen avulla kehon signaalit jaetaan taajuuskomponentteihin, jotta signaalit eri kehon osista voidaan erottaa toisistaan.
Ravintoainemittaus Lahti
Ravintoainemittaus Hollola

Comments are closed.